Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Εγχειρίδιο χειρισμού κρίσεων λόγω πολιτικών ΔΝΤ από τη CIA! / Already confirmed: Civil liberties under attack! / Greece's creditors gone completely insane! / How the global financial mafia sucked Greece's blood / ECB's economic hitmen / Η Μέρκελ επιβεβαιώνει τα σχέδια των γραφειοφασιστών! /Greece: the low-noise collapse of an entire country/ How the neoliberal establishment tricked the masses again, this time in France / Ενώ η Γερμανία προετοιμάζεται για τα χειρότερα, η Ελλάδα επιμένει στο ευρώ! / Ένας παγκόσμιος "proxy" πόλεμος κατά της ελευθερίας έχει ξεκινήσει! / McCarthyism 2.0 against the independent information / Ο επικεφαλής του "σκιώδους συμβουλίου" της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι η ευρωζώνη είναι μια χρηματοπιστωτική δικτατορία! / Venezuela case as an emphatic example of why the mainstream media propaganda in the West was so successful in previous decades / Δημοψήφισμα για Grexit: η τελευταία ευκαιρία να σωθεί η Ελλάδα και η τιμή της Αριστεράς / Populism as the new cliche of the elites to stigmatize anyone not aligned with the establishment / Δεν γίνεται έτσι "σύντροφοι" ... / Panama Papers: When mainstream information wears the anti-establishment mask / The Secret Bank Bailout / The head of the ECB “shadow council” confirms that eurozone is a financial dictatorship! / A documentary by Paul Mason about the financial coup in Greece / The ruthless neo-colonialists of 21st century / First cracks to the establishment by the American people / Clinton emails - The race of the Western neo-colonialist vultures over the Libyan corpse / Επιχείρηση Panama Papers: Το κατεστημένο θέλει το μονοπώλιο και στις διαρροές; / Operation "looting of Greece" reaches final stage / Varoufakis describes how Merkel sacrificed Greece to save the Franco-German banks / France officialy enters the neo-Feudal era! / The US establishment just gave its greatest performance so far ... / A significant revelation by WikiLeaks that the media almost ignored / It's official: the US is funding Middle-East jihadists! / Οι αδίστακτοι νεο-αποικιοκράτες του 21ου αιώνα / How to handle political unrest caused by IMF policies! / Πώς το νεοφιλελεύθερο κατεστημένο ξεγέλασε τις μάζες, αυτή τη φορά στη Γαλλία / Οι Γάλλοι νεοαποικιοκράτες επιστρέφουν στην Ελλάδα υπό 'ιδανικές' συνθήκες

04 July, 2017

How modern imperialism creates famine around the world

Countries like Yemen, Chad and South Sudan have been devastated by famine and starvation in recent years, with millions of people suffering despite a global surplus of food. But the problem is not a lack of resources - they are starving due to the effects of unending Western imperialism.

by Eric Draitser

Part 1

I’ve never known hunger, not in a real sense. And chances are, very few of you reading this have either. Is it because our families and communities are more loving than those throughout much of the non-Western world? Is it because we’ve simply been lucky enough to be born into an age when hunger is no longer an issue?

Or is it because most of us had the good fortune to be born in the U.S.-led empire, rather than on the receiving end of its brutality?

Indeed, it seems that in today’s world, hunger is a manifestation of economic and political imperatives more than the mere result of a bad harvest or overtaxed resources, as it was historically. Instead, it is the twin sentinels of injustice – poverty and violent oppression – which today are prerequisites for hunger and famine, along with the insuperable torment of climate change, with its attendant ecological impacts.

By examining three contemporary examples of food insecurity and famine – Yemen, the Lake Chad basin of West Africa, and South Sudan – it becomes clear that famine is today inextricably linked with geopolitics and imperialism. For in each case, it is the U.S.-led empire which is ultimately responsible for the disturbing images of skeleton-like children, nursing mothers unable to produce milk for their babies and elderly bodies wasting away to nothing.

And, it must be said, that placing the blame where it belongs (America’s empire) is not an exercise in sophistry, but rather is an attempt to go beyond the mainstream narrative which tells of poor, wretched Africans and Arabs desperate for your donations to the world’s largest charities, foundations and non-profit organizations. No mention is made of why the famine really began, what material forces are at work in undermining food security and who benefits from the starvation of millions.

And it makes sense that these issues are almost never discussed, for to do so would expose the fact that the dead felled by hunger and related illnesses are not the victims of naturally occurring forces, but are actually victims of imperialism – no different from the teenager who is murdered by a drone strike, or the child soldier who is forcefully conscripted by a U.S.-backed warlord.

But to get to the root of the issue, one must examine the political, economic and environmental forces that come together to create hunger and famine. And one simply cannot do so without addressing the imperial agenda for continued global hegemony.

Source, links:

No comments:

Post a Comment